POBOCZA 12 - Kwartalnik Literacko - Artystyczny   NR 2 (12)
   KWIECIEŃ 2003
   ISSN 1505-1676

Konferencja naukowa
pod patronatem Przewodniczącej Rady Miasta Bydgoszczy
Pani Felicji Gwincińskiej

Przy Moście Królowej Jadwigi
Jerzego Sulimy - Kamińskiego

Organizatorzy:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Bydgoska Akademia Literatury
Katedra Kultury Współczesnej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego

Temat: Przy Moście Królowej Jadwigi Jerzego Sulimy - Kamińskiego
Termin: 22 maja 2002 (środa) godz. 10.00 - 13.30, 15.00 - 18.00

Miejsce: Sala im. Łochowskiego, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 2

Kierownik naukowy konferencji: prof. dr hab. Wojciech Tomasik (Bydgoszcz)
Sekretarz konferencji: Wiesław Trzeciakowski (literat)

Udział (referaty lub głos w dyskusji) zapowiedzieli:

Prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (historyk, Dyrektor Instytutu Historii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego).

Prof. dr hab. Wojciech Tomasik (historyk literatury XX w., Kierownik Katedry Kultury Współczesnej Akademii Bydgoskiej).

Dr hab. Lidia Wiśniewska, prof. AB (historyk literatury XX w., Kierownik Zakładu Komparatystyki).

Dr hab. Jerzy Smulski, prof. UMK (historyk literatury XX w.).

Dr hab. Andrzej Dyszak, prof. AB (językoznawca, Akademia Bydgoska).

Dr hab. Danuta Kuenstler - Langner (historyk literatury i kultury staropolskiej, UMK Toruń, poetka, eseistka).

Dr Mariola H. Staśkiewicz (historyk literatury XX wieku, adiunkt w Katedrze Kultury Współczesnej Akademii Bydgoskiej).

Danuta Wróbel (mgr historii, Akademia Bydgoska).

Wiesław Trzeciakowski (poeta, prozaik, tłumacz literatury niemieckiej, założyciel i prowadzący Bydgoską Akademię Literatury).

Piotr Milnerowicz (aktor, odtwórca jednej z głównych ról - jako Bolech, ojciec Jerzego - w inscenizacji A.M. Marczewskiego powieści "Most Królowej Jadwigi" na scenie Teatru Polskiego w Bydgoszczy w roku 2000).

Tematy referatów:

1. Prof. zw. dr hab. Wł. Jastrzębski, mgr Danuta Wróbel (Bydgoszcz): Klimat i faktografia "Mostu Królowej Jadwigi" w konfrontacji z badaniami historycznymi.

2. Prof. zw. dr hab. W. Tomasik (Bydgoszcz): Jak jest zbudowany "Most Królowej Jadwigi"?

3. Dr hab. D. Kuenstler - Langner (Toruń): Aforyzm, gnoma, sentencja. Mała forma literacka w twórczości J. Sulimy - Kamińskiego (na podstawie "Piołunów i lukrecji").

4. Dr hab. L. Wiśniewska, prof. AB (Bydgoszcz): Podwójna tożsamość bohaterów "Mostu Królowej Jadwigi" J. Sulimy - Kamińskiego.

5. Dr hab. Andrzej Dyszak, prof. AB (Bydgoszcz): O języku "Mostu Królowej Jadwigi".

6. Piotr Milnerowicz (aktor, Bydgoszcz): Moje spotkania i serdeczne rozmowy z "Jerzusiem" - z Jerzym Sulimą - Kamińskim - i mój udział w teatralnej realizacji "Mostu Królowej Jadwigi": Teatr Polski, premiera: marzec (1 część) - kwiecień (2 część) 2000 r. Adaptacja powieści i reżyseria: Andrzej Maria Marczewski.

7. Wiesław Trzeciakowski (mgr fil. pol., literat, Bydgoszcz): Mity polskie i bydgoskie w powieści "Most Królowej Jadwigi" J. Sulimy - Kamińskiego.

8. Dr Mariola H. Staśkiewicz (adiunkt w Akademii Bydg.): Przestrzeń domu w powieści "Most Królowej Jadwigi".

9. Dyskusja:

Dr hab. Jerzy Smulski, prof. UMK (prowadzący dyskusję)

Sponsorzy konferencji:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Inż. Andrzej Dulcet, "MAN STAR - Truck" , Strzyżawa, Dąbrowa Chełmińska
Red. Maciej Pakulski (prezes), Polskie Radio PiK w Bydgoszczy


Wstecz