Kwartalnik Literacko Artystyczny POBOCZA

Lech Przeczek


(ur.1961), absolwent wydziału ekonomicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Ostrawie-Porubie. Mieszka w Trzyńcu (Czechy), z zawodu ekonomista. Pisze wiersze, opowiadania science-fiction oraz aforyzmy zarówno w języku polskim jak i czeskim, oprócz tego zajmuje się także tłumaczeniem. Członek Gminy Pisarzy w Pradze, zdobył kilka nagród i wyróżnień w konkursach poetyckich. Publikował na łamach prasy oraz wielu czasopism w Republice Czeskiej i w Polsce (między innymi „Ogniwo", „Zwrot", „Głos Ludu", „Moravskoslezský den", „Ozvěny-Echo", „Nová svoboda", „Česká povídka", „Kulturní měsíčník", „Kalendarz Śląski", „Głos Ziemi Cieszyńskiej", „Metafora", „Gazeta Kulturalna", „Kalendarz Opolski", „Śląsk"). Drukował poezję w kilku almanachach (n.p. SPOTKANIE, Profil, Ostrawa 1985). Do tej pory wydał samodzielnie: tomik poezji ŚCIEŻKA PRZEZ PAMIĘĆ (Miniatura, Kraków 1994), zbiór aforyzmów STŘÍPKY (SAK, Olbrachcice 1995), zbiór opowiadań sci-fi STRACH Z MODRÉ TRÁVY (ASJUN, Czeski Cieszyn 1996), dwujęzyczny polsko-czeski tomik poezji PRZEBŁYSKI - ZÁBLESKY (Snoza, Czeski Cieszyn 1999) oraz kolejny zbiór aforyzmów POSTŘEHY (Gumruch, Praha 2000). W przygotowaniu znajduje się czesko-polski zbiorek aforyzmów JEDNOU VĚTOU - JEDNYM ZDANIEM, który pojawi się w roku 2003 w ostrawskim wydawnictwie Żar.