Kwartalnik Literacko Artystyczny POBOCZA

Aleś Arkusz


Ur. 28 maja 1960 r. w mieście Żodzina na Białorusi – poeta, krytyk, prozaik, wydawca. W 1987 r. skończył Białoruską Państwową Akademię Rolniczą. Przywódca i ideolog Towarzystwa Wolnych Literatów (Таварыства Вольных Літаратараў), założonego w roku 1993. W latach 1990-1996 wydawca almanachu literackiego „Ksero białoruskie” („Ксэракс Беларускі”). Wydawca i główny redaktor czasopisma „Калоссе” („Kłosy”). Członek polskiego PEN Clubu. Autor słów do hymnu miasta Połock. Drukował własne utwory na łamach czasopism „Kartki” (Białystok), „Czas Kultury” (Poznań) i „Borussia” (Olsztyn). Wydał siedem tomików poezji oraz zbiór publicystyki literackiej pt. „Выпрабаванне развоем” („Doświadczenie rozwojem”, 2000). Mieszka w Połocku.